Warning: include(config.inc.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/cots/domains/cots.go.th/public_html/carlendar.php on line 2

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'config.inc.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/cots/domains/cots.go.th/public_html/carlendar.php on line 2
ปฏิทินท่องเที่ยวเชียงราย :: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย
[ Random Image ]

Warning: include(menu.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/cots/domains/cots.go.th/public_html/carlendar.php on line 22

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/cots/domains/cots.go.th/public_html/carlendar.php on line 22

   ปฏิทินกิจกรรม

เดือน
วันที่
เทศกาล / ประเพณี
มกราคม
ปลายเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน
วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม
กลางเดือนมกราคม
วันที่ 23 - 25 มกราคม
ต้นเดือนมกราคม
ปลายเดือนธันวาคม - ต้นเดือนมกราคม
ช่วงเดือนมกราคม
ช่วงเดือนมกราคม
ปลายเดือนมกราคม - ต้นเดือนกุมภาพันธ์
วันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์
เทศกาลโล้ชิงช้าของชาวอาข่า
การแสดงแสงเสียงขนาดเล็ก “อาข่าคนภูเขา”
ชิมอาหารจีนยูนนาน ชมซากุระบานดอยผาตั้ง
วันศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
งานประเพณีลานสาวกอด บ้านแสนเจริญ
เทศกาลชิมชา กาแฟ วาวี (อันซีนดอยช้าง)
งานสืบสานประเพณีสี่เผ่าชาวดอย
งานมหกรรมอาหารเชียงราย (ชมรมภัตตาคารอาหาร)
งานไหว้สาพญาเม็งราย
งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช+งานกาชาด จ.เชียงราย
กุมภาพันธ์
วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์
14 กุมภาพันธ์
ปลายเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ (ช่วงตรุษจีน)
วันที่ 16 กุมภาพันธ์
วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์
การแสดงแสงเสียงขนาดเล็ก “อาข่าคนภูเขา”
งานมหัศจรรย์แห่งขุนเขาและเผ่าพันธุ์ตำบลแม่ยาว(งานจาวดอยสัมพันธ์)
เทศกาลกินวอ (ปีใหม่ลาหู่)
ประเพณีฮ้องขวัญนก สืบชะตาทะเลสาบเชียงแสน
งานดอกเสี้ยวบาน ณ ภูชี้ฟ้า
งานวันเทอดไท้องค์ราชันย์
มีนาคม
วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม
วันขึ้น 14-15 ค่ำ เดือนหกเหนือหรือ เดือนสี่ไทย
วันที่ 13 มีนาคม
การแสดงแสงเสียงขนาดเล็ก “อาข่าคนภูเขา”
ประเพณีขึ้นพระธาตุดอยตุง
งานวันช้างไทยบ้านรวมมิตร
เมษายน
วันเสาร ์ที่ 28 เมษายน
เมษายน(หลังสงกรานต)์ - เดือนพฤษภาคม
วันที่ 12 - 15 เมษายน
วันที่ 13 - 15 เมษายน
วันที่ 13 - 15 เมษายน
ช่วงเดือนเมษายน
การแสดงแสงเสียงขนาดเล็ก “อาข่าคนภูเขา”
ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกที่เชียงของ
งานประเพณีมหาสงกรานต์ อำเภอเมืองเชียงราย
งานประเพณีสงกรานต์ อำเภอแม่สาย
งานประเพณีสงกรานต์และแข่งเรือเมืองเชียงแสน
งานอนุรักษ์มรดกไทยล้านนา
พฤษภาคม
กลางเดือนพฤษภาคม
กลางเดือนพฤษภาคม
งานวันลิ้นจี่และของดีจังหวัดเชียงราย
งานวันสับปะรดนางแล
มิถุนายน
เดือน 8 เหนือ แรม 8 ค่ำ (วันอัฐมีบูชา)
ประเพณีสรงน้ำถ้ำพระ
กรกฏาคม
 
 
สิงหาคม
ช่วงเดือนสิงหาคม
งานกระท้อน-ลำไย ตำบลห้วยสัก
กันยายน
 
 
ตุลาคม
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11
ประเพณีทานต้นเกี๊ยะหลวง
พฤศจิกายน
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (ช่วงลอยกระทง)
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (ช่วงลอยกระทง)
เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม
ช่วงเดือนพฤศจิกายน
งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง และงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี
งานประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง อำเภอเชียงแสน
งานทานตะวันบานที่เวียงเชียงรุ้ง
เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยหัวแม่คำ
ธันวาคม
ปลายเดือนธันวาคม - ต้นเดือนมกราคม
ปลายเดือนธันวาคม - ต้นเดือนมกราคม
ช่วงเดือนธันวาคม
เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม
มหัศจรรย์ชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง
เทศกาลอาหาร (เทศบาล)
***หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบรายละเอียดก่อนการเดินทาง***
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย

Fatal error: Class 'ai' not found in /home/cots/domains/cots.go.th/public_html/footer.php on line 3