[ Random Image ]
ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 275 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง "๒,ooo ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้าไหว้สาพระธาตุดอยตุง"

วันที่ 1 มีนาคม 2561 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง "๒,ooo ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้าไหว้สาพระธาตุดอยตุง" โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธี ณ วัดพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย