[ Random Image ]
ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 243 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561) เจียงฮายเกมส์ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2562) น้ำกกเกมส์

วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561) เจียงฮายเกมส์ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2562) น้ำกกเกมส์ โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย