[ Random Image ]
ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 294 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2/2561 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2/2561 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย