[ Random Image ]
ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 235 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
จัดพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงทำความเข้าใจและระดมสมองเพื่อสร้างกลไกประสานงานกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและนำเสนอกลไก Cluster Base Management เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงทำความเข้าใจและระดมสมองเพื่อสร้างกลไกประสานงานกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและนำเสนอกลไก Cluster Base Management เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย