[ Random Image ]
ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 260 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
พิธีเปิดกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) จังหวัดเชียงราย หลักสูตรการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) จังหวัดเชียงราย หลักสูตรการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2561 โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด ณ ชุมชนบ้านท่าขันทอง ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย