[ Random Image ]
ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 202 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านน้ำรีสอร์ท ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย การประชุมครั้งนี้มีการหารือในเรื่องสำคัญหลายเรื่อง อาทิ แนวทางความร่วมมือแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า การประสานความร่วมมือการติดตามบุคคลผู้กระทำผิดที่หลบหนีข้ามแดน ที่สำคัญได้มีการหารือขอเปิดใช้สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 ซึ่งปัจจุบันสะพานมิตรภาพพรมแดนแห่งที่ 1 มีความแออัด เพื่อให้ราษฎรของทั้งสองฝั่งสามารถข้ามแดนได้เหมือนสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 ซึ่งปัจจุบันเปิดให้ผ่านเฉพาะรถบรรทุกสินค้า นอกจากนี้ ยังหารือในเรื่องการเตรียมการต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง โดยเฉพาะมาตรการในการรองรับแรงงานเมียนมากลับบ้าน และการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งเชื่อว่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากด้วย