[ Random Image ]
ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 5 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมเพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทาง R3A ไทย สปป.ลาว และจีน

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมการประชุมเพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทาง R3A ไทย สปป.ลาว และจีน ณ โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ