ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง