ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด 90 วัน ปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย