ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างดำเนินงานกิจกรรมโครงการวิ่ง ปั่น สืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง