ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ คสล. ชั้นเดียว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง