ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ ASUS รุ่น X550DP-XX075D หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-001-0013-115757-570001 เพื่อใช้ในศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง