ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาทำกระเป๋าเอกสารพร้อมปักตราสัญลักษณ์กิจกรรมฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมการอบรมเทคนิคการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวชุมชน จำนวน ๔๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง