ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง