ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอประกาศราคากลางสำหรับโครงการก่อสร้างอาคาคสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ดังรายละเอียดที่แนบท้ายนี้