CHIANGRAI ROAD CLASSIC 2019

CHIANGRAI ROAD CLASSIC 2019

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สิงห์ปาร์คเชียงราย และ เครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมจักรยาน รายการ “เชียงราย โร้ดคลาสสิค 2019” (Chiang Rai Road Classic 2019) ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ สิงห์ปาร์คเชียงราย 

เป็นงานปั่นจักยานแบบใจเกินร้อย แบบไม่จำกัดประเภทของจักรยาน โดยใช้เส้นทางภายในจังหวัดเชียงรายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายโดยการขี่จักรยาน และเพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดเชียงราย ให้แพร่หลายสู่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้ที่สามารถเข้าเส้นชัยได้ตามเวลาที่กำหนด จะได้รับเหรียญสิงห์ใจเกินร้อย 
โดยมีระยะทาง ดังนี้ 

- ระยะทาง 40 กิโลเมตร ต้องใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง
- ระยะทาง 80 กิโลเมตร ต้องใช้เวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง
- ระยะทาง 120 กิโลเมตร ต้องใช้เวลาไม่เกิน 5 ชั่วโมง
- ระยะทาง 180 กิโลเมตร ต้องใช้เวลาไม่เกิน 7 ชั่วโมง

สมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

www.singhapark.com

https://www.facebook.com/chiangrairoadclassic/

ช่องทางการสมัครเพิ่มเติม

- ศูนย์กีฬาและสันทนาการ สิงห์ปาร์คเชียงราย (บ้านแดง)

https://event.thaimtb.com/event.php?e=428

- ร้านจักรยานเครือข่ายจังหวัดเชียงรายและภาคเหนือ

  เครือข่ายชมรมจักรยานเครือข่ายจังหวัดเชียงราย นางสาวจิตติมา วงค์คำมูล ID Line : Jittimajj