ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำเกียรติบัตร เหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล รวมทั้งหมด ๔ รายการ เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒