ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมวิ่งเทรลม่วนใจ๋ ชิมชา-กาแฟ (Chiang Rai Tea-Coffee Trail Run ๒๐๑๙) ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว กิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว Green Season