ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างจัดการแสดงทางวัฒนธรรม พร้อมแต่งกายสวยงาม กิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น "งานวันน้อมสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" ประจำปี ๒๕๖๓