ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างดำเนินกิจกรรมวิ่ง ปั่น ๒๐๐๒ ปี สืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการของจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมวิ่ง-ปั่นจักรยาน