ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง