รายงานสภาวะอากาศ - เชียงราย : อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ : 21/07/2017 เวลา 19:00 นาฬิกา

อุณหภูมิ : 26.0 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 89 %
ความกดอากาศ : 1005.04 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ทิศใต้ค่อนไปทางตะวันออก ความเร็ว 5.6 กม./ชม.
ทัศนวิสัย : 10.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีฝนธรรมดา ขนาดเบา ตกเป็นระยะ ๆ
ฝนสะสมวันนี้ : 9.8 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 05:51 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 19:03 น.