Untitled Document
Untitled Document
ทางภูมิศาสตร์
การเมือง/การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สินค้า / ผลิตภัณฑ์
การเดินทางมา จ.เชียงราย
แนะนำเส้นทางเที่ยวเชียงราย
 
แหล่งท่องเที่ยวแยกตามอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปฏิทินท่องเที่ยวเชียงราย
ปฏิทินกีฬาเชียงราย
โรงแรม - รีสอร์ท
เกสเฮ้าส์
บริษัททัวร์ / รถเช่า
ร้านอาหาร
ข้อมูลโฮมสเตย์
 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหลวง  
ภาพประกอบ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหลวง
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหลวง ตั้งอยู่วัดหลวง ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โทร. ๐๕๓-๗๘๓๖๘๖, ๐๙-๒๖๖๔๓๗๖ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ๑. เพื่อรวบรวมวัตถุสิ่งของ อุปกรณ์เครื่องใช้ของชาวบ้าน และชนเผ่า ๒. เพื่อเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ของเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ๓. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของบุคคลทั่วไป

เนื้อหาและรูปแบบการจัดแสดงภายในหอวัฒนธรรมนิทัศน์
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านใช้เป็นที่เก็บของใช้ เครื่องใช้ พร้อมทั้งของมีค่า เช่น เงิน,
หรืออื่น ๆ ที่หายากในสมัยปัจจุบันแล้ว ทางวัดได้เก็บรวบรวมรักษาไว้เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาหาข้อมูลต่อไป

วันและเวลาเปิดทำการ
เปิดทำการทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น.

ติดต่อประสานงาน
พระอธิการบุญเพ็ชร เจ้าอาวาสวัดหลวง
โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๘๓๖๘๖ มือถือ ๐๙-๒๖๖๔๓๗๖

 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วัดหลวง ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
โทร / แฟ็กซ์ ๐๕๓-๗๘๓๖๘๖, ๐๙-๒๖๖๔๓๗๖
โฮมเพจ / เว็บไซต์ : http://www.culture.go.th/research/hall/template_n2_2.html
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในอำเภอ เชียงของ
 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหลวง
 บ้านหาดบ้าย
 ท่าเรือบั๊ก
 จุดชมวิวห้วยทรายมานและบ้านทุ่งซาง
 ผาถ่าน
 ศาลเจ้าพ่อพญาแก้ว อำเภอเชียงของ
 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเชียงของ
 แหล่งแพร่พันธุ์ปลาบึกแห่งแรกในโลก
 พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ
 วัดพระแก้ว อำเภอเชียงของ
 วัดศรีดอนชัย หรือ “วัดตุงคำ”
 วัดหลวง หรือ วัดไชยสถาน
 สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย :ຂົວມິດຕະພ&#

Untitled Document
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
เลขที่ 209 หมู่ 1 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 052 - 029211 โทรสาร 052 - 029212 E- mail : chiangrai@mots.go.th , info@cots.go.th

ฝ่ายส่งเสริมกีฬา

สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์/โทรสาร 053 - 713637

Design by
: www.chiangraifocus.com