Untitled Document
Untitled Document
ทางภูมิศาสตร์
การเมือง/การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สินค้า / ผลิตภัณฑ์
การเดินทางมา จ.เชียงราย
แนะนำเส้นทางเที่ยวเชียงราย
 
แหล่งท่องเที่ยวแยกตามอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปฏิทินท่องเที่ยวเชียงราย
ปฏิทินกีฬาเชียงราย
โรงแรม - รีสอร์ท
เกสเฮ้าส์
บริษัททัวร์ / รถเช่า
ร้านอาหาร
ข้อมูลโฮมสเตย์
 

ศาลเจ้าพ่อพญาแก้ว อำเภอเชียงของ  
ภาพประกอบ ศาลเจ้าพ่อพญาแก้ว อำเภอเชียงของ
ศาลเจ้าพ่อพญาแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านสบสม ต.เวียง อ.เชียงของ ตามประวัติกล่าวว่า พญาแก้วได้เป็นผู้นำราษฎร จำนวนหนึ่ง อพยพมาจากสิบสองปันนา ล่องเรือมาตามลำแม่น้ำโขง แล้วมาขึ้นฝั่งและสร้างบ้านแปงเมืองอยู่บริเวณหมู่บ้านสบสมในปัจจุบันนี้ ซึ่งการอพยพมานั้นเมื่อประมาณ ๓๐๐ กว่าปีมาแล้ว ซึ่งสมัยนั้นยังเป็นเมืองร้างอยู่ ต่อมาชาวอำเภอเชียงของได้สร้างศาลเจ้าพ่อพญาแก้วขึ้นมา เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๒ จึงได้จัดงานประเพณีไหว้ศาลเจ้าทุกๆปี
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ เชียงราย
โทร / แฟ็กซ์ ทรศัพท์ 0-5379-1630 โทรสาร 0-5379-1630
โฮมเพจ / เว็บไซต์ : http://www.wiang.go.th
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในอำเภอ เชียงของ
 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหลวง
 บ้านหาดบ้าย
 ท่าเรือบั๊ก
 จุดชมวิวห้วยทรายมานและบ้านทุ่งซาง
 ผาถ่าน
 ศาลเจ้าพ่อพญาแก้ว อำเภอเชียงของ
 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเชียงของ
 แหล่งแพร่พันธุ์ปลาบึกแห่งแรกในโลก
 พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ
 วัดพระแก้ว อำเภอเชียงของ
 วัดศรีดอนชัย หรือ “วัดตุงคำ”
 วัดหลวง หรือ วัดไชยสถาน
 สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย :ຂົວມິດຕະພ&#

Untitled Document
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
เลขที่ 209 หมู่ 1 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 052 - 029211 โทรสาร 052 - 029212 E- mail : chiangrai@mots.go.th , info@cots.go.th

ฝ่ายส่งเสริมกีฬา

สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์/โทรสาร 053 - 713637

Design by
: www.chiangraifocus.com