Untitled Document
Untitled Document
ทางภูมิศาสตร์
การเมือง/การปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สินค้า / ผลิตภัณฑ์
การเดินทางมา จ.เชียงราย
แนะนำเส้นทางเที่ยวเชียงราย
 
แหล่งท่องเที่ยวแยกตามอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปฏิทินท่องเที่ยวเชียงราย
ปฏิทินกีฬาเชียงราย
โรงแรม - รีสอร์ท
เกสเฮ้าส์
บริษัททัวร์ / รถเช่า
ร้านอาหาร
ข้อมูลโฮมสเตย์
 

วัดหลวง หรือ วัดไชยสถาน  
วัดหลวง หรือ วัดไชยสถาน ไม่มีภาพประกอบ
วัดหลวงหรือวัดไชยสถาน เป็นอีกวัดหนึ่งที่ด้านหน้าติดถนนสายหลักเชียงของ-เชียงแสน และอีกด้านอยู่ติดกับแม่น้ำโขง วัดหลวงอยู่ห่างจากวัดพระแก้วไม่เกิน 100 เมตร ตัววิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออก(ทางแม่น้ำโขงและเมืองห้วยทราย สปป.ลาว) ดังนั้นอยู่บนบริเวณวัดจึงมองเห็นทัศนียภาพน้ำโขงและเมืองลาวได้อย่างชัดเจน ถัดจากชั้นบริเวณวัดมีบริเวณให้อีกชั้นหนึ่งที่สำหรับจอดรถและนั่งชมวิวก่อนที่จะถึงชั้นถนนตัวหนอนเลียบน้ำโขง ช่วงเย็นๆ อากาศเย็นสบายและทิวทัศน์สวยงามมาก

วัดหลวงไชยสถาน เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ระหว่างถนนสายหลักเชียงของกับแม่น้ำโขง ตัววิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทางฝั่งแม่น้ำโขง ทำให้บริเวณวัดสามารถมองเห็นทัศนียภาพน้ำโขงและฝั่งเมืองลาวได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะช่วงตอนเย็น อากาศเย็นสบาย ชมทิวทัศน์สายน้ำโขงสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์เป็นสีส้มสวยงามมาก

     ตำนานของวัดหลวงไชยสถาน สอดคล้องกับเรื่องราวของวัดพระแก้วเชียงของ หรือในอดีตชื่อว่า วัดศรีบุญยืน ทั้งสองวัดเป็นวัดสำคัญและมีความเก่าแก่ โดยจารึกบนฐานพระธาตุเจดีย์บอกว่าสร้างเมื่อปี พ.ศ. 1979 ซึ่งตำนานพื้นเมืองของเมืองเชียงของได้บันทึกความเป็นมาของพระธาตุที่มีอายุยืนยาวเคียงคู่การกำเนิดเมืองเชียงของ โดยมีพุทธตำนานกล่าวเล่าไว้ว่า ในสมัยพระพุทธเจ้าเลียบโลกพร้อมพระอานนท์ได้เสด็จมาถึงทางฝั่งแม่น้ำโขง อันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านตำมิละ พระพุทธองค์ทรงมีพระเมตตาเทศนาธรรมให้กลุ่มชาวบ้านตำมิละถือศีลห้า พวกตำมิละก็เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา หลังเสร็จจากการเทศนาธรรมแล้วพระพุทธองค์ก็จะเสด็จไปสู่ที่อื่น พระองค์ได้ประทานพระเกศาธาตุให้พวกตำมิละ 2 องค์ พร้อมกำหนดสถานที่และวิธีการบรรจุพระเกศาธาตุให้แก่พวกตำมิละ ซึ่งเป็นที่มาของพระธาตุเจดีย์ วัดหลวงไชยสถานและวัดพระแก้วเชียงของในปัจจุบัน 

       ในบันทึกประวัติการสร้างเมืองเชียงของโดยขุนภูนพิเลขกิจ กล่าวว่า ครั้งเจ้าอริยะ ได้สร้างองค์เจดีย์วัดหลวงไชยสถาน  และได้สร้างรูปกุมภัณฑ์ใหญ่รูปหนึ่งหลังอุโบสถ เมื่อพม่าเข้ามาตีเมืองเชียงแสนและเชียงของ เจ้าเมืองพร้อมชาวเมืองเชียงของได้อพยพหนีไปอยู่เมืองน่าน หลังจากพม่าสิ้นอิทธิพลในล้านนาแล้ว เจ้ารำมะเสน บุตรเจ้าอริยะได้มาบูรณะฟื้นฟูเมืองเชียงของ รวมถึงวัดหลวงไชยสถาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2424 ยอดเจดีย์ถูกฟ้าผ่าพังหักทลายลง เจ้าจิตวงษ์เจ้าเมืองเชียงของในขณะนั้นจึงได้ชักชวนชาวเมืองบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ขยายฐานให้ใหญ่และสูงขึ้นดังปัจจุบัน ในส่วนของพระวิหาร เจ้าจิตวงษ์ได้บูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2457 ศรัทธาวัดร่วมกันบูรณะใหม่อีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2474 พระวิหารวัดหลวงไชยสถานและพระธาตุเจดีย์ได้อยู่เคียงคู่เมืองเชียงของจนเจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมาตามลำดับ  นับได้ว่าเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านทั้งชาวเมืองเชียงของ รวมถึงพุทธศาสนิกชนชาวลาว มาไหว้พระธาตุร่วมกันกับคนในเวียงเชียงของทุกปี โดยได้ถือเอาวันวิสาขะบูชาเป็นวันไหว้พระธาตุมาแต่กาลก่อน

วัดหลวงไชยสถาน (1)วัดหลวงไชยสถาน (2)วัดหลวงไชยสถาน (3)วัดหลวงไชยสถาน (4)


  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
โทร / แฟ็กซ์ -
โฮมเพจ / เว็บไซต์ : -
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในอำเภอ เชียงของ
 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหลวง
 บ้านหาดบ้าย
 ท่าเรือบั๊ก
 จุดชมวิวห้วยทรายมานและบ้านทุ่งซาง
 ผาถ่าน
 ศาลเจ้าพ่อพญาแก้ว อำเภอเชียงของ
 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเชียงของ
 แหล่งแพร่พันธุ์ปลาบึกแห่งแรกในโลก
 พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ
 วัดพระแก้ว อำเภอเชียงของ
 วัดศรีดอนชัย หรือ “วัดตุงคำ”
 วัดหลวง หรือ วัดไชยสถาน
 สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย :ຂົວມິດຕະພ&#

Untitled Document
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
เลขที่ 209 หมู่ 1 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 052 - 029211 โทรสาร 052 - 029212 E- mail : chiangrai@mots.go.th , info@cots.go.th

ฝ่ายส่งเสริมกีฬา

สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์/โทรสาร 053 - 713637

Design by
: www.chiangraifocus.com