งานเปิดตัวจุดชมวิวดอยสะโง้ ชมการแสดงของกลุ่มชาติพันธ์อาข่าไทย-พม่า ดนตรีจากศิลปินพื้นบ้านหลากหลายแนวเพลงมากกว่า 10 วงดนตรี มีกิจกรรมกางเต้นท์ชมวิว 3 ประเทศ ไทย-ลาว-พม่า ผ่านมุมมอง 360 องศา งานเปิดตัวจุดชมวิวดอยสะโง้จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 1 มกราคม 2558 เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0811792345 คุณดุษิต,0814736780 คุณเจ (ด่วนจำนวนจำกัด 200 บัตรเท่านั้น)