สำนักงานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย กลุ่มคนรักกาแฟเชียงราย และสายการบินไทยแอร์ เอเชีย จัดแถลงความพร้อมการจัดเทศกาลชาและกาแฟเชียงราย 2019 ในวันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ร้านกาแฟ Inspire by princessศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยฮาง โครงการกำลังใจในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งชาและกาแฟ พัฒนาให้เป็นเมืองหลักในการขนส่ง ค้าขาย เจรจาธุรกิจ เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมและนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับอุตสหกรรมชาและกาแฟ เพื่อยกระดับ ขับเคลื่อนและขยายผลสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมชาและกาแฟในประเทศให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างพันธมิตรและเครือข่ายการวิจัยที่เกี่ยวกับชาและกาแฟ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อ ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้แบบครบวงจร สำหรับการจัดกิจกรรมตลอดเดือนกรกฏาคม ซึ่งได้กำหนดให้เป็นเดือนแห่งชาและกาแฟ ของจังหวัดเชียงราย เพื่อมุ่งหมายให้เกิดการับรู้และส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองแหล่งชาและกาแฟเชียงราย เกิดการบูรณาการ การดำเนินงานของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนเมืองแห่งชาและกาแฟเชียงราย และ กระตุ้นเศรฐกิจของการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล โดยจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายตลอดทั้งเดือน ดังนี้

สัปดาห์ที่ 1 จัดกิจกรรมเปิดตัวงานเดือนแห่งชากาแฟ(Tea & Coffee Month)  โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย ร่วมกับกลุ่มคนรักกาแฟเชียงราย และสายการบินไทย แอร์เอเชีย โดยมีการเผยแพร่เมนูแนะนำจากร้านกาแฟเชียงรายกว่า 40 ให้นักท่องเที่ยวได้ชิม พร้อมประทับตราสัญลักษณ์ครบ 6 ตรา เพื่อรับของที่ระลึกและลุ้นรับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 

สัปดาห์ที่ 2 โครงการประชุมนานาชาติ Tea & Coffee International Symposium 2019  และการประชุมการค้าการลงทุนอุตสหากรรมชากาแฟในกลุ่มอาเซียน +6 (ASEAN +6 on Tea and Coffee Business Summit)  ในวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสถาบัน ชาและกาแฟมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับกรมวิชาการและกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมืองแหล่งนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis ) สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรรศการ และสำนักงานจังหวัดเชียงรายและต่อเนื่องด้วยกาจัดงาน Chiang Rai - ASEAN Coffee & Tea Festival 2019 ในวันที่ 12 ถึง 16 กรกฏาคม 2562 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
 

 

สัปดาห์ที่ 3 เจริญสติกับการดื่มชา (Tea and Mindfulness) ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมวิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี และคณะศิษยานุศิษย์ โดยจะมี กิจกรรมเจริญสติกับการดื่มชา ธรรมะจากถ้วยชา เพื่อส่งเสริมและฝึกฝนให้จิตเป็นสมาธิ 

สัปดาห์ที่ 4 กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์  โดยสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงรายร่วมกับพันธมิตร และกิจกรรม Workshop Trip ภายใต้ชื่อ Forest Tea Artisan Ep. 1 สีสันแห่งชา ในวันที่ 26 ถึง 28 กรกฎำคม 2562 โดย สวรรค์บนดิน และไร่รื่นรมย์ สร้างสรรค์เมนูจาก ยอดใบชาอินทรีย์ในป่า ณ หมู่บ้านหินลาดใน จังหวัดเชียงราย 

ทั้งนี้ขอเชิญชวนเหล่าคอชาและกาแฟ รวมทั้งผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเทศกาลชาและกาแฟเชียงราย 2019 เทศกาลที่จะทำให้คุณมาสัมผัสประสบการณ์แห่งชาและกำแฟ แบบเชียงรายแต้ แต้ อย่างลึกซึ้ง และประทับใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย  หมายเลขโทรศัพท์ 053 717 433

ภาพ/ข่าว http://www.chiangraifocus.com