เชิญชวนเที่ยวงาน จิบกาแฟ แลปางขอน ในวันที่ 18 มกราคม 2563 ที่หมู่บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย
กิจกรรม
-ชิมกาแฟของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านปางขอน
-ชิมชอป ผลิตภัณฑ์หมู่บ้านปางขอน
-ชมการละเล่นวิถีชนเผ่า
-ชิมอาหารพื้นถิ่น
-รับชมการแสดง3ชาติพันธุ์ (อาข่า,ลาหู่,เอี้ยวเมี้ยน)
-รับฟังนักร้องชนเผ่า
-ฟรี!พาเที่ยวชมดอกพญาเสือโคร่ง
บัตรในงานเพียง 1200 บาทเท่านั้น มีอาหาร 9 อย่างกินให้เต็มอิ่ม ประสานเรื่องโต๊ะ 0844875808 (ศร)