ประกาศจังหวัดเชียงราย ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด "60 วันปลอดการเผา ทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย"
ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 21 เมษายน 2563