แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว
แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย โปรแกรมที่ 3 (3วัน2คืน)
 โปรแกรมที่ 3        ชมศูนย์ทอผ้าบ้านศรีดอนชัย(อ.เชียงของ) ชมการจัดปลาบึก ชมศูนย์ทอผ้าบ้านหาดบ้าย               (อ.เชียงของ) ชมวิวสองฝั่งแม่น้ำโขง สักการะองค์พระธาตุผาเงา สักการะพระพุทธนวล้านตื้อสามเหลี่ยมทองคำ แม่สาย ดอยตุง ตลาดไนซ์บาซ่าหรือถนนคนเดิน(กาดเชียงรายรำลึก) วัดร่องขุ่น  

วันแรก

เช้า                  นำคณะเดินทางไปอำเภอเชียงของ แวะเยี่ยมชมการสาธิตการทอผ้าบ้านศรีดอนชัย จากนั้นนำท่านชมการจับปลาบึก (27 เม.ย. 27 พ.ค. 52)  รับประทานอาหารเที่ยวตามความเหมาะสม จากนั้นเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านหาดบ้าย (หมู่บ้านทอผ้า) ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวสองฝั่งแม่น้ำโขง มีวิถีชีวิตสองฝั่งโขง ไทย ลาว  แวะสักการะองค์พระธาตุผาเงาเพื่อเป็นสิริมงคล  จากนั้นเดินทางไปยังดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ สักการะพระพุทธนวล้านตื้อ ชมวิวสามประเทศ(ไทย ลาว - พม่า) จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก ณ อำเภอเชียงแสน หรือสามเหลี่ยมทองคำ

วันที่สอง       รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางไปอำเภอแม่สายดินแดนเหนือสุดในสยาม พร้อมเลือกซื้อ ช้อปปิ้งกับ,สินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้ากระเป๋า นาฬิกาเครื่องประดับเช่นหยก , อัญมณีและสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ จากประเทศเพื่อนบ้าน

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย         นำคณะเดินทางไปดอยตุง เพื่อนมัสการพระธาตุที่นับถือของชาวเชียงราย เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากประเทศอินเดีย จากนั้นแวะชมพระตำหนักดอยตุงอันลือชื่อว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์ของเมืองไทย และเดินชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ที่สวนสมเด็จย่า

                จากนั้นนำคณะเดินทางกลับอำเภอเมืองเชียงราย

เย็น         รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเดินทางไปช๊อปปิ้งที่ตลาดไนซ์บาซ่าหรือ ถนนคนเดิน(กาดเชียงรายรำลึก เฉพาะวันเสาร์) จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางไปเยี่ยมชมวัดร่องขุ่น เพื่อไปดูความสวยงามของวัดร่องขุ่นที่มีสีขาวทั้งหลัง สร้างโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ และสามารถเลือกซื้อภาพสีน้ำมัน โดยผลงานของท่าน ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา คณะเดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดอื่น ๆ

 

หมายเหตุ     โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าเรือโดยสาร      ไป กลับ              900   บาท (นั่งได้ 6 ท่าน/ลำ)

ขาเดียว                   800   บาท  (นั่งได้ 6 ท่าน/ลำ)

ค่านั่งช้างชมหมู่บ้าน

-        ขี่ช้าง เวลา 08.00-16.00 น. ติดต่อชมรมช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรทัวร์ หรือสอบถามที่ อบต.แม่ยาว โทร 053-737359-11 ช้าง 1 เชือกนั่งได้ 2 คน  เส้นทางท่องเที่ยวบนหลังช้างจะพาไปท่องเที่ยวหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆที่มีทั้งกะเหรี่ยง อาข่า ลาหู่ เย้า แล้วแต่นักท่องเที่ยวจะเลือกแต่เส้นทางปกติคือเส้นทางไปบ้านจะทอของลาหู่ในเที่ยวกลับจะพาไปล่องน้ำกก กลับมายังแคมป์ช้าง

-        เดินรอบหมู่บ้านกะเหรี่ยง 1 ชั่วโมง 300 บาท

ค่าผ่านแดนอำเภอแม่สาย                 ด่านพรมแดนแม่สายเปิดทุกวัน ระหว่างเวลา 06.30 - 18.00 น. โดยใช้บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ค่าบริการคนละ 30 บาท ค่าผ่านแดนเข้าพม่า 10 บาท สินค้าที่ไม่อนุญาตให้ซื้อเข้าไทย ได้แก่ สินค้าจากากสัตว์ป่า สุรา บุหรี่ต่างประเทศและซีดีลามกอนาจาร หากซื้อมาเพื่อการค้าต้องเสียภาษีนำเข้าให้ถูกต้อง

หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ  วันและเวลาดำเนินการ ** วันอังคาร วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น. ( เวลา 16.00 น. เป็นเวลาขายบัตรรอบสุดท้าย ) ** จำนวนผู้เข้าชมมากสุดไม่ควรเกิน 50 คน/ รอบ ระยะเวลาสำหรับการชมนิทรรศการโดยเฉลี่ย 1-2 ชั่วโมง
อัตราค่าเข้าชม- คนไทย 200 บาท / คน - คนต่างชาติ 300 บาท / คน - ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 50 บาท / คน - เด็กอายุ 12 – 18 ปี 50 บาท / คน - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์  053 716519