สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

external-link

1. Parvati Spa

external-link

2. Museflower Retreat and Spa

external-link

3. The Legend Chiang Rai Boutique River Resort & Spa

external-link

4. แม่ลาวฮักฟาร์ม

external-link

5. ไร่รื่นรมย์ ออร์แกนิค

external-link

6. ม่วนใจ ออร์แกนิค ฟาร์มสเตย์

external-link

7. ณ บ้านนอก ออร์แกนิก ฟาร์มสเตย์

external-link

8. อาสา ฟาร์มสเตย์

external-link

9. สิงห์ปาร์คเชียงราย

external-link

10. ปางช้างเผือกเชียงราย

external-link

11. ปางช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร

external-link

12. ล่องแก่ง แม่น้ำกก

external-link

13. พายคายักเชียงราย

external-link

14. ล่องแพหาดผาขวาง

external-link

15. บ่อน้ำร้อนผาเสริฐ

external-link

16. บ่อน้ำพุร้อนทวีสิน

external-link

17. บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม

external-link

18. บ่อน้ำพุร้อนโปงพระบาท

external-link

19. บ่อน้ำพุร้อนห้วยทรายขาว

external-link

20. บ่อน้ำพุร้อนป่าตึง

external-link

21. บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน2

external-link

22. KiiRii@CHIANGRAI

external-link

23. อารยะ โยคะ อาศรม

external-link

24. ชานติโยคะเชียงราย

external-link

25. ปรัชญาโยคะ

external-link

26. อนันคา โยเวช ชาลา

external-link

27. บุญญาดา โยคะ

external-link

28. ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง

external-link

29. ศูนย์เรียนรู้สวนเอเดนเกษตรอินทรีย์เศรษฐกิจพอเพียง

external-link

30. แก่งผาได

external-link

31. สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง

external-link

32. สวนสาธารณะสนามบินเก่า

external-link

33. ชุมชนบ้านท่าขันทอง

external-link

34. วัคร่องขุ่น

external-link

35. พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

external-link

36. ดอยดินแดง พิพิธภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผา

external-link

37. ธามเมอร์ฟาร์ม

external-link

38. วัดห้วยปลากั้ง

external-link

39. ชุมชนบ้านสันทางหลวง อำเภอแม่จัน

external-link

40. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ

external-link

41. อุทยานจิตอนัตตา AnandaMind Clinic

external-link

42. ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน (ว.วชิรเมธี)

external-link

43. ร้านมาลองเต๊อะ เชียงราย

external-link

44. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ดอยผาหม่น

external-link

45. สวนชาธรรมชาติดอยช้าง

external-link

46. ไร่ชาฉุยฟง

external-link

47. ไร่ชา 101 ดอยแม่สลอง

external-link

48. ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ : ร้านจันกะฝัก

external-link

49. วิสาหกิจชุมชนวิถีกาแฟและชาอาข่าดอยช้าง

external-link

50. ท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านปางห้า