ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2565 เปิดดู 1317 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ครั้งที่ 3/2565


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ครั้งที่ 3/2565

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30น.

               นายเสริฐ ไชยยานันตาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ แผ่นดินไทย ไร้สโตรค ครั้งที่ 3/2565 ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom
               ด้วยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัด โครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดต่อเนื่องขึ้นเป็น ปีที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ และทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายแก่ประชาชนชาวไทย ทั้งนี้งานในปี นี้จัดในธีมหัวข้อ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค ซึ่งรวมโครงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ด้วย รถโมบายสโตรคยูนิตที่ทางศูนย์ฯ ได้กระจายการให้บริการไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงวิธีการปฏิบัติ ตัว แนวทางการป้องกันโรค ตลอดจนแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน
              ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งให้ทุกจังหวัด พิจารณากำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในแต่ละจังหวัด เข้าร่วมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ "Walk Run Bike Figthing Stroke 8" ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ระหว่างวันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2565 รายได้ส่วนนึงมอบให้กับโรงพยาบาลศิริราช โดยจะมีการประสานงานรายละเอียดในครั้งต่อไป