ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เสมอแข)