แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

art_track หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ หมู่ 1. บ้านสบรวก ต. เวียง อ. เชียงแสน จ. เชียงราย 57150

art_track พิพิธภัณฑ์อูบคำ

พิพิธภัณฑ์อูบคำ ศูนย์อนุรักษ์มรดกล้านนา ถ.หน้าค่าย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track พิพิธภัณฑ์ชาวเขา

พิพิธภัณฑ์ชาวเขา ชั้น3 อาคารสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนจังหวัดเชียงราย ถนนธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย เยื้องสวนตุงและโคมเชียงราย

art_track ศาลารอยพระบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๗ ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

art_track พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน 702 ถ. พหลโยธิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

art_track พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น

พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น เลขที่ 212 ม.1 ต.เวียง เชียงแสน จ.เชียงราย

art_track พิพิธภัณฑ์พระ-ประทีปโกลด์แลนด์

191 หมู่ 1 ถ.แม่จัน-เชียงแสน ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

art_track พิพิธภัณฑ์พระธาตุ วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย

วัดถ้ำผาจม ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย 57130

art_track อนุสรณ์สถานสามผู้กล้า (พ.ต.ท.)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

art_track เมืองโบราณเวียงกาหลง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกาหลง ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

art_track เวียงพางคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

art_track เมืองโบราณเชียงแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

art_track เวียงหนองล่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลโยนก ต.โยนก อ.เชียงแสน จงเชียงราย

art_track เมืองโบราณดงเวียงแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

art_track พระพุทธนวล้านตื้อ พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เชียงแสน จงเชียงราย

art_track หอวัฒนธรรมนิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ศาลากลางหลังเดิม ถนนสิงห์ไคล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

art_track อนุสรณ์ชาวไทยเชื้อสายจีน / อนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ

บ้านสันติคีรี บนดอยแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

art_track โฮงหลวงแสงแก้ว

พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว วัดพระแก้วพระอารามหลวง ถนนไตรรัตน์ ต.เวียง จ.เมือง จ.เชียงราย 57000

art_track ศาลารอยพระบาท ค่ายเม็งรายมหาราช

ที่ตั้ง: ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track ห้องสมุดรถไฟเชียงราย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

art_track วัดปงสนุก บ้านเวียงใต้ อำเภอเชียงแสน

ตั้งอยู่เลขที่ บ้านเวียงใต้ เลขที่ ๔๕๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๕๐

art_track พระเชียงแสน สิงห์ 1

ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเชียงแสน

art_track วัดเชตวัน(วัดกาเผือก)

วัดเชตวัน ตั้งอยู่มุมสี่แยก ติดกับ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๑๕ มีบริเวณกว้างขวาง ร่มรื่นมาก เรียกอีกชื่อว่า วัดกาเผือก

art_track

วัดเสาเคียน ตั้งอยู่ถนน หนองมูต ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

art_track วัดพวกพันตอง

ตั้งอยู่ ถนนสาย 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

art_track พุทธสถานพระเจ้ากือนา

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกก หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

art_track วัดโบราณเวียงเดิม

วัดโบราณเวียงเดิม ม.2 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จังหวัดเชียงราย

art_track วัดพระเจ้าหลวง(ม่อนพระเจ้าหลาย)

ตั้งอยู่ เลขที่ 254 หมู่ 5 ต.แม่เจดีย์อ.เวียงป่าเป้าจ.เชียงราย 57260

art_track เครื่องเคลือบดินเผาโบราณเวียงกาหลง ทัน ธิจิตตัง

บ้านสล่าทัน ธิจิตตัง 97 ม.3 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

art_track วัดดอยพระบาท

วนอุทยานดอยพระบาท องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

art_track พิพิธภัณฑ์ขุนส่า

พิพิธภัณฑ์บ้านขุนส่า ตั้งอยู่หมู่บ้านเทอดไทย หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อ. แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

art_track พระธาตุศรีมหาโพธิ์มงคลบุญชุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลอง

art_track พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก 110 หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110

art_track สุสานนายพลต้วน ซี เหวิน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

art_track พระเจ้าอินทร์สาน

วัดหิรัญญาวาส บ้านเหมืองแดงน้อย ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย.

art_track วัดห้วยประสิทธิ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 14 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน เชียงราย 57120

art_track วัดทรายขาว อำเภอพาน

เลขที่ - หมู่ที่ 5 หมู่บ้านทรายขาว ตำบล ทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

art_track ศาลเจ้าจี้กงหน่ำพิ้งฮง

ศาลเจ้าจี้กงหน่ำพิ้งเกาะ เลขที่ 667 หมู่ 1 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

art_track คุ้มพญาเม็งราย

ที่ว่าการอำเภอพยาเม็งราย

art_track หอศิลป์ครูจูหลิง

โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง หมู่ที่ 2 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

art_track วัดป่าอรัญญวิเวก "ป่าลัน"

ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านป่าลัน ตงปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

art_track พระธาตุจอมคีรี

วัดพระธาตุจอมคีรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

art_track พระธาตุขุนตาล

ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

art_track วัดอภัยภิมุข (ต้าหลวง)

วัดต้าหลวง (อภัยภิมุข) ตั้งอยู่เลขที่ 5/1 บ้านต้าหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

art_track วัดร่องเสือเต้น

วัดร่องเสือเต้น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

art_track พิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย

พิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย ตำบล: เวียง อำเภอ: เมืองเชียงราย จังหวัด: เชียงราย 57000

art_track พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอพาน

ตำบล ป่าหุ่ง อำเภอ พาน เชียงราย 57120

บาคาร่า สล็อตออนไลน์ เว็บ K9win