แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

art_track อ่างเก็บน้ำวอง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

art_track รวมหมู่บ้านชาวเขา และหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว จ.เชียงราย

รวมหมู่บ้านชาวเขา และหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว จ.เชียงราย เลขที่ 40 ม. 6 บ้านป่าอ้อ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน บ้านห้วยน้ำริน หมู่ 8 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

art_track ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170

art_track ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น บ้านห้วยแม่สรวย หมู่ 16 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180

art_track ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง บ้านห้วยแล้ง ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

art_track ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ บ้านดอยสะโง๊ะ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150

art_track ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 13 ตำบลเจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

art_track ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยหัวแม่คำ

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงหัวดอยแม่คำ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

art_track ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

art_track ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย 2 หรือ สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวีเดิม

ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย 2 ตู้ปณ.5 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

art_track ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

art_track สถานีเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริ บ้านปางขอน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ บ้านสันธาตุ

สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย หรือ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

art_track ทัวร์เกวียน ฟาร์ม คุ้มเจ้าเมือง ที่สามเหลี่ยมทองคำ

กลุ่มเกษตรเลี้ยงวัวเทียมเกวียน บ้านสบรวก,สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

art_track ดอยแม่สลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

art_track ดอยหัวแม่คำ

เกษตรที่สูงหัวแม่คำ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จงเชียงราย

art_track สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

art_track สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง

โครงการพัฒนาดอยตุง ต. แม่ฟ้าหลวง อ. แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

art_track ดอยตุง

โครงการพัฒนาดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

art_track ทัวร์รถอีแต๋นชมธรรมชาติ

คิวรถอีแต๋น อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

art_track โครงการอ่างเก็บน้ำดอยงู

เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260

art_track ไร่ชาฉุยฟง

บริษัท ฉุยฟงที จำกัด 97 Moo 8 Pasang, Maechan, Chiang Rai, 57110 Bangkok Office : 878/18 Srinakarin Rd., Suanluang, Bangkok 10250

art_track ไร่ชา 101 ดอยแม่สลอง

ไร่ชา 101 ดอยแม่สลอง ตั้งอยู่เลขที่ 29/1 ม.1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110

art_track ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ /ร้านจันกะผัก

ถนน พหลโยธิน (ขับมาทางแม่จัน ให้ตรงไปยังอำเภอแม่สาย ก่อนถึงตัวอำเภอร้านจะอยู่ซ้ายมือ) เวียงพางคำ , แม่สาย , เชียงราย 57130

art_track ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน

ที่ตั้ง 888 ถ.พหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130

art_track ไร่รื่นรมย์ Rai Ruen Rom ไร่เกษตรอินทรีย์

ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ อ.เทิง จ.เชียงราย จำหน่ายสินค้าออแกนิค ปลีก-ส่ง

art_track ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรดอยผาหม่น

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรดอยผาหม่น

art_track สถานีพัฒนาการเกษตที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เจ้าหน้าที่สถานีฯ โทร. 081-1119632, 089-5567316

art_track โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช

เลขที่ 256 หมู่ที่ 15 ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

art_track ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย

art_track Maelao Hug Farm

163, ตำบล บัวสลี อำเภอแม่ลาว เชียงราย

art_track เส้นทางท่องเที่ยววิถีชากาแฟ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย งานพัสดุ

บาคาร่า สล็อตออนไลน์ เว็บ K9win