แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

art_track วัดพระธาตุดอยกองข้าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track วัดถ้ำผาจรุย

เทศบาลตำบลป่าแงะ ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

art_track โบราณสถานถ้ำพระ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track ถ้ำปุ่ม-ถ้ำปลา (อ.แม่สาย)

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

art_track ถ้ำน้ำลอด

ถ้ำน้ำลอด ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

art_track ถ้ำผาจม

ถ้ำผาจม (อ.แม่สาย) ตั้งอยู่ห่างจากสะพานข้ามไปประเทศพม่าประมาณ ๘๐๐ เมตร

art_track ถ้ำพระผางาม

ถ้ำพระผางาม ตั้งอยู่ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

art_track ถ้ำผายาว

ถ้ำผายาว (อ.พาน) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 13 บ้านดงเจริญ ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

art_track ถ้ำผาโขง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

art_track ถ้ำหลวงแม่สรวย

ถ้ำหลวงแม่สรวย อยู่ในเขตตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย

art_track ถ้ำผาวี (ภาษาพื้นบ้านเรียกว่า ถ้ำ สามหน้า)

ถ้ำผาวี หรือ ถ้ำสามหน้า หมู่ที่ 8 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

art_track ถ้ำพระ-ถ้ำลม (อ.พาน)

ถ้ำพระ-ถ้ำลม (อ.พาน) อยู่ในเขตตำบลธารทอง อำเภอพาน จ.เชียงราย

art_track ถ้ำ (อ.เวียงแก่น)

ถ้ำ (อ.เวียงแก่น) ตั้งอยู่ที่ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

art_track น้ำตกห้วยแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track น้ำตกห้วยแม่ซ้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track น้ำตกขุนกรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track น้ำตกโป่งพระบาท

เทศบาลตำบลบ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track น้ำตกห้วยชมภู หรือ น้ำตกห้วยส้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track น้ำตกขุนแจ

อุทยานแห่งชาติขุนแจ บ้านปางผึ้ง ต.แม่เจดีย์ อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย

art_track น้ำตกภูซาง (น้ำตกอุ่น)

น้ำตกภูซาง (น้ำตกอุ่น) อุทยานแห่งชาติภูซาง ต.ภูซาง อ. กิ่งอำเภอภูซาง จ. พะเยา

art_track น้ำตกตาดห้วยใคร้

องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

art_track น้ำตกตาดหมอก

ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า บ้านร่มฟ้าไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

art_track น้ำตกห้วยตาด

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track น้ำตกตาดหลวง

น้ำตกตาดหลวง ม.18 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

art_track น้ำตกห้วยน้ำอุ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

art_track น้ำตกห้วยแล้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

art_track น้ำตกป่าตึง

น้ำตกป่าตึง หมู่ที่ 5 บ้านป่าตึง ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

art_track น้ำตกห้วยดีหมี

น้ำตกห้วยดีหมี บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 1 ต.หนองป่าก่อ กิ่ง อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

art_track น้ำตกห้วยผาตูบ

น้ำตกห้วยผาตูบ ตั้งอยู่ที่บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 5 ต.หนองป่าก่อ กิ่ง อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

art_track น้ำตกปูแกง

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

art_track น้ำตกทรายขาว

น้ำตกทรายขาว อยู่ในพื้นที่บ้านทรายขาว ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ซึ่งอยู่ติดถนนพหลโยธิน

art_track น้ำตกห้วยเครือเขา

น้ำตกห้วยเครือเขา บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 ต.หนองป่าก่อ กิ่ง อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

art_track อ่างเก็บน้ำแม่ปอน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

art_track อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยก้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ยา ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

art_track อ่างเก็บน้ำวอง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

art_track หนองคือเวียง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อดอนชัย ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track หาดเชียงราย(พัทยาน้อย )

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม

บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม ตั้งอยู่ที่ทำการ อช. ลำน้ำกก ต. ดอยฮาง ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 20 กม. (อยู่เลยจากบ่อน้ำร้อนผาเสริฐไปอีก 1 กิโลเมตร )

art_track บ่อน้ำร้อนผาเสริฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track น้ำพุร้อนโป่งพระบาท

เทศบาลตำบลบ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

art_track น้ำพุร้อนห้วยทรายขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

art_track น้ำพุร้อนป่าตึงหรือโป่งน้ำร้อนห้วยหินฝน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

art_track สวนสาธารณะสนามบินเก่า

สวนสาธารณะสนามบินเก่า ถ.สนามบินเก่า ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ เชียงราย

เทศบาลตำบลบ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track อุทยานแห่งชาติขุนแจ

อุทยานแห่งชาติขุนแจ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย

art_track อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก

อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก ต.ดอยฮาง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย

art_track อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย อ. พาน จ. เชียงราย 57280

art_track วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ต.โป่งผา อ. แม่สาย จ. เชียงราย

art_track วนอุทยานน้ำตกตาดควัน

วนอุทยานน้ำตกตาดควัน ต.ตาดควัน อ. พญาเม็งราย จ. เชียงราย

art_track วนอุทยานน้ำตกแม่โท

วนอุทยานน้ำตกแม่โท ต.เวียง อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย

art_track วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก

วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก ต.ทุ่งก่อ อ. กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย

art_track วนอุทยานน้ำตกหัวแม่คำ

วนอุทยานน้ำตกหัวแม่คำ ต.เทอดไทย อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย

art_track วนอุทยานพญาพิภักดิ์

วนอุทยานพญาพิภักดิ์ ต.ยางฮอม อ. ขุนตาล จ. เชียงราย

art_track วนอุทยานภูชี้ฟ้า

วนอุทยานภูชี้ฟ้า อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว ท้องที่บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ 9 ต.ปอ อ.เวียงแก่น และบ้านร่มฟ้าไทย หมู่ 10 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

art_track วนอุทยานสันผาพญาไพร

วนอุทยานสันผาพญาไพร ต.เทอดไทย อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย

art_track รวมหมู่บ้านชาวเขา และหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว จ.เชียงราย

รวมหมู่บ้านชาวเขา และหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว จ.เชียงราย เลขที่ 40 ม. 6 บ้านป่าอ้อ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track มูเซอดอยปูไข่

มูเซอดอยปูไข่ บ้านปู่ไข่ ม.13 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track หมู่บ้านชาวเขา(ดอยฮาง)

หมู่บ้านชาวเขา ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน บ้านห้วยน้ำริน หมู่ 8 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

art_track ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170

art_track ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น บ้านห้วยแม่สรวย หมู่ 16 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180

art_track ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง บ้านห้วยแล้ง ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

art_track ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ บ้านดอยสะโง๊ะ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150

art_track ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 13 ตำบลเจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

art_track เส้นทางเดินป่า..พิชิตยอดเขานางนอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

art_track ขี่ช้างเที่ยว..บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร..

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track การล่องแก่ง (ล่องแม่น้ำกก)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track ล่องแพหาดผาขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track ล่องคยัคท่าตอน - เชียงราย

เล็กเฮ้าส์ 95 ถนนบรรพปราการ(สี่แยกประตูเชียงใหม่) อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track บ้านหล่อชา

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ พีดีเอ เชียงราย ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเชียงราย

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงราย ตู้ ปณ.12 อ.แม่จัน จังหวัดเชียงาย 57110

art_track โครงการท่องเที่ยวชนเผ่า มูลนิธิกระจกเงา

มูลนิธิกระจกเงา 106หมู่1 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า บ้านจะแล

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track เมืองโบราณเวียงกาหลง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกาหลง ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

art_track เวียงพางคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

art_track เมืองโบราณเชียงแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

art_track เวียงหนองล่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลโยนก ต.โยนก อ.เชียงแสน จงเชียงราย

art_track ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยหัวแม่คำ

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงหัวดอยแม่คำ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

art_track ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

art_track ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย 2 หรือ สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวีเดิม

ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงราย 2 ตู้ปณ.5 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

art_track ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

art_track สถานีเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริ บ้านปางขอน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ บ้านสันธาตุ

สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย หรือ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

art_track เนเจอรัลโฟกัส

เนเจอรัลโฟกัส สำนักงานในเมือง 129/1 ม. 4 ถ.ป่างิ้ว ซ.4 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย

art_track ทัวร์เกวียน ฟาร์ม คุ้มเจ้าเมือง ที่สามเหลี่ยมทองคำ

กลุ่มเกษตรเลี้ยงวัวเทียมเกวียน บ้านสบรวก,สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

art_track ท่องเที่ยวเชิงนิเวศตำบลแม่พริก

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

art_track กิจกรรมดูนก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย (ทะเลสาบเชียงแสน) หมู่ 3 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

art_track หน่วยจัดการต้นน้ำแม่งา (อุทยานแห่งชาติดอยหลวง)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง หรือ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อ.พาน จงเชียงราย

art_track ไร่แม่ฟ้าหลวง

313 หมู่ 7 บ้านป่างิ้ว ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย อีเมล์ rmfl@doitung.org

art_track ทะเลสาบเชียงแสน หรือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบ่งคาย

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย (ทะเลสาบเชียงแสน)หมู่ 3 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

art_track พระเจ้าสองสี

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย

art_track จุดชมวิวดอยนางนอน / เทือกเขาดอยนางนอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

art_track เมืองโบราณดงเวียงแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

art_track ภูชมดาว หรือ ผาหม่นน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

art_track พระพุทธนวล้านตื้อ พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เชียงแสน จงเชียงราย

art_track ดอยวาวี ดอยช้าง ดอยกาดผี

องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

art_track ลานสาวกอด

องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

art_track ดอยดัง..นางแล

องค์การบริหารส่วนตำบลนางแล 476 ม.12 บ้านขัวแตะ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

art_track โครงการเที่ยว 3 ภู ใน 1 วัน (ภูหลงถัง-ภูผาตั้ง-ภูชี้ฟ้า)

ศูนย์บริการการท่องเที่ยว 3 ภู ใน 1 วัน ณ ที่ว่าการอำเภอขุนตาล จ.เชียงราย

art_track ดอยแม่สลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

art_track ดอยหัวแม่คำ

เกษตรที่สูงหัวแม่คำ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จงเชียงราย

art_track ทะเลหมอกภูผาตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

art_track สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

art_track วัดผ้าขาวป้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

art_track พุทธอุทยานธุดงวัดพระธาตุดอยอินทรีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track ภูผาสวรรค์

อบต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

art_track ผาผึ้ง (การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ )

องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

art_track สวนสนเล่าตาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

art_track กำแพงเมืองจีนจำลองเชียงราย

มูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี - กำแพงเมืองจีนจำลอง เลขที่ 171 หมู่ 15 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track สบรวก (สามเหลี่ยมทองคำ)

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track ดอยผาตั้ง

ดอยผาตั้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

art_track สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง

โครงการพัฒนาดอยตุง ต. แม่ฟ้าหลวง อ. แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

art_track ดอยตุง

โครงการพัฒนาดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

art_track บ้านหาดบ้าย

บ้านหาดบ้าย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

art_track ท่าเรือบั๊ก

ชมรมท่องเที่ยวเชียงของ

art_track ทัวร์รถอีแต๋นชมธรรมชาติ

คิวรถอีแต๋น อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

art_track วัดเจดีย์หลวง

127 หมู่ 5 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

art_track วัดถ้ำเสาหินพญานาค

วัดถ้ำเสาหินพญานาค หมู่ 4 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130

art_track มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

art_track จุดชมวิวห้วยทรายมานและบ้านทุ่งซาง

วนอุทยานห้วยทรายมาน ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

art_track แหล่งแพร่พันธุ์ปลาบึกแห่งแรกในโลก

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140

art_track พระเชียงแสน สิงห์ 1

ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเชียงแสน

art_track

วัดเสาเคียน ตั้งอยู่ถนน หนองมูต ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

art_track ไร่องุ่นภูดาวล้อมเดือน

บ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ใกล้ผาตั้ง-ภูชีฟ้า

art_track สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย :ຂົວມິດຕະພ&#

ด่าน ตม. สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 อ.เชียงของ จังหวัดเชียงราย

art_track พุทธสถานพระเจ้ากือนา

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกก หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

art_track วัดโบราณเวียงเดิม

วัดโบราณเวียงเดิม ม.2 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จังหวัดเชียงราย

art_track วัดพระเจ้าหลวง(ม่อนพระเจ้าหลาย)

ตั้งอยู่ เลขที่ 254 หมู่ 5 ต.แม่เจดีย์อ.เวียงป่าเป้าจ.เชียงราย 57260

art_track โครงการอ่างเก็บน้ำดอยงู

เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260

art_track น้ำพุร้อนทวีสิน

124 หมู่14 ตลาดน้ำพุร้อนทวีสิน ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

art_track เครื่องเคลือบดินเผาโบราณเวียงกาหลง ทัน ธิจิตตัง

บ้านสล่าทัน ธิจิตตัง 97 ม.3 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

art_track วัดดอยพระบาท

วนอุทยานดอยพระบาท องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

art_track ไร่ชาฉุยฟง

บริษัท ฉุยฟงที จำกัด 97 Moo 8 Pasang, Maechan, Chiang Rai, 57110 Bangkok Office : 878/18 Srinakarin Rd., Suanluang, Bangkok 10250

art_track น้ำพุร้อนป่าตึง หรือ โป่งน้ำร้อนห้วยหินฝน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 053-772-577

art_track พิพิธภัณฑ์ขุนส่า

พิพิธภัณฑ์บ้านขุนส่า ตั้งอยู่หมู่บ้านเทอดไทย หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อ. แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

art_track พระธาตุศรีมหาโพธิ์มงคลบุญชุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลอง

art_track พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก 110 หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110

art_track สุสานนายพลต้วน ซี เหวิน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

art_track ไร่ชา 101 ดอยแม่สลอง

ไร่ชา 101 ดอยแม่สลอง ตั้งอยู่เลขที่ 29/1 ม.1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110

art_track พระเจ้าอินทร์สาน

วัดหิรัญญาวาส บ้านเหมืองแดงน้อย ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย.

art_track ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ /ร้านจันกะผัก

ถนน พหลโยธิน (ขับมาทางแม่จัน ให้ตรงไปยังอำเภอแม่สาย ก่อนถึงตัวอำเภอร้านจะอยู่ซ้ายมือ) เวียงพางคำ , แม่สาย , เชียงราย 57130

art_track หอศิลป์ครูจูหลิง

โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง หมู่ที่ 2 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

art_track ภูหลงถัง

ศูนย์บริการการท่องเที่ยว ที่ว่าการอำเภอขุนตาล จ.เชียงราย

art_track ภูชี้ดาว

วนอุทยานภูชี้ฟ้า

art_track พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ

หากคุณมาเที่ยวอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอเชียงของ เดินทางบนทางหลวง 1020 หรือ เส้นทางเชียงราย - เชียงของ ผ่านหมู่บ้านศรีดอนชัย ก่อนถึงตัวอำเภอประมาณ 9 กิโลเมตร อยากให้คุณแวะเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของชาวไทลื้อและประวัติของผ้าทอไลื้อตลอดจนวัฒนธรรมต่าง ๆ ของชาวไทลื้อ

art_track ปางช้างเผือกเชียงราย (ปิดชั่วคราว)

88 หมู่17 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track วัดร่องเสือเต้น

วัดร่องเสือเต้น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

art_track Canopy walkway สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง

โครงการพัฒนาดอยตุง ต. แม่ฟ้าหลวง อ. แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

art_track ไร่รื่นรมย์ Rai Ruen Rom ไร่เกษตรอินทรีย์

ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ อ.เทิง จ.เชียงราย จำหน่ายสินค้าออแกนิค ปลีก-ส่ง

art_track ดอยผาตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบล อ. เวียงแก่น จ. เชียงราย

art_track สถานีพัฒนาการเกษตที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านธารทอง

สถานีพัฒนาการเกษตที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านธารทอง

art_track อุทยานแห่งชาติแม่ปืม

อุทยานแห่งชาติแม่ปืม

art_track เส้นทางท่องเที่ยววิถีชากาแฟ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย งานพัสดุ

บาคาร่า สล็อตออนไลน์ เว็บ K9win