แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

art_track วัดร่องขุ่น

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 6.30 - 18.00 น.

art_track วัดพระแก้ว

ถ.ไตรรัตน์ ใกล้กับศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track วัดพระธาตุจอมทอง / วัดพระธาตุดอยจอมทอง

วัดพระธาตุจอมทอง อยู่บนดอยจอมทอง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

art_track Owned ;) TURK HACK TEAM #SARUHAN

Owned ;) TURK HACK TEAM #SARUHAN Owned ;) TURK HACK TEAM #SARUHAN

art_track วัดพระธาตุดอยเขาควาย

วัดพระธาตุดอยเขาควาย ดอยเขาควาย ซอยหนองปึ๋ง 1 อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track วัดพระธาตุจอมจันทร์

วัดจอมจันทร์ ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

art_track วัดกลางเวียง

วัดกลางเวียง ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

art_track วัดพระธาตุดอยกองข้าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track วัดงำเมือง

วัดงำเมือง ถนนอาจอำนวย บ้านฮ่อมดอย (ชุมชนราชเดชดำรง) หมู่ที่1 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

art_track วัดมุงเมือง

วัดมุงเมือง ถนนอุตรกิจ หมู่ที่1 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

art_track วัดศรีบุญเรือง

วัดศรีบุญเรือง ถนนสิงหไคล หมุ่ที่3 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

art_track วัดป่าดอยพระบาท

เทศบาลตำบลบ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track วัดมิ่งเมือง

วัดมิ่งเมือง ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ด้านข้างติดถนนบรรพปราการ

art_track วัดศรีเกิด

วัดศรีเกิด บ้านศรีเกิด หมู่ที่3 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

art_track วัดพระธาตุแม่แอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track วัดถ้ำผาจม

วัดถ้ำผาจม ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย

art_track วัดพระธาตุดอยเวา

วัดพระธาตุดอยเวา หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (บนดอยริมฝั่งแม่น้ำสาย)

art_track พระธาตุสามดวง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

art_track วัดพระธาตุปูล้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ยา ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

art_track วัดพระธาตุหมอกมุมเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ยา ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

art_track วัดพระธาตุจอมกิตติ

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

art_track วัดป่าสัก

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

art_track วัดพระธาตุเจดีย์หลวง

วัดพระธาตุเจดีย์หลวง ตั้งอยู่ติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

art_track วัดพระธาตุผาเงา

วัดพระธาตุผาเงา วัดพระธาตุผาเงา บ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

art_track วัดพระธาตุดอยปูเข้า หรือ วัดพระธาตุภูเข้า

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

art_track วัดพระเจ้าล้านทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

art_track วัดเจดีย์เจ็ดยอด

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

art_track วัดพระบวช

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

art_track วัดมุงเมือง (เชียงแสน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

art_track วัดร้อยข้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

art_track วัดอาทิต้นแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

art_track วัดสังฆาแก้วดอนทัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

art_track วัดพระเจ้าทองทิพย์

วัดพระเจ้าทองทิพย์ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

art_track วัดหลวงพ่อทิพย์ หรือ วัดยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

art_track พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

art_track วัดถ้ำป่าอาชาทอง(พระขี่ม้าบิณฑบาตร)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

art_track วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track วัดถ้ำผาจรุย

เทศบาลตำบลป่าแงะ ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

art_track หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ หมู่ 1. บ้านสบรวก ต. เวียง อ. เชียงแสน จ. เชียงราย 57150

art_track พิพิธภัณฑ์อูบคำ

พิพิธภัณฑ์อูบคำ ศูนย์อนุรักษ์มรดกล้านนา ถ.หน้าค่าย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track พิพิธภัณฑ์ชาวเขา

พิพิธภัณฑ์ชาวเขา ชั้น3 อาคารสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนจังหวัดเชียงราย ถนนธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย เยื้องสวนตุงและโคมเชียงราย

art_track ศาลารอยพระบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๗ ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

art_track พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน 702 ถ. พหลโยธิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

art_track พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น

พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น เลขที่ 212 ม.1 ต.เวียง เชียงแสน จ.เชียงราย

art_track พิพิธภัณฑ์พระ-ประทีปโกลด์แลนด์

191 หมู่ 1 ถ.แม่จัน-เชียงแสน ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

art_track พิพิธภัณฑ์พระธาตุ วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย

วัดถ้ำผาจม ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย 57130

art_track สวนตุงและโคม เชียงราย

เทศบาลเมืองเชียงราย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track รวมหมู่บ้านชาวเขา และหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว จ.เชียงราย

รวมหมู่บ้านชาวเขา และหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว จ.เชียงราย เลขที่ 40 ม. 6 บ้านป่าอ้อ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track มูเซอดอยปูไข่

มูเซอดอยปูไข่ บ้านปู่ไข่ ม.13 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track หมู่บ้านชาวเขา(ดอยฮาง)

หมู่บ้านชาวเขา ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track บ้านหล่อชา

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ พีดีเอ เชียงราย ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเชียงราย

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงราย ตู้ ปณ.12 อ.แม่จัน จังหวัดเชียงาย 57110

art_track โครงการท่องเที่ยวชนเผ่า มูลนิธิกระจกเงา

มูลนิธิกระจกเงา 106หมู่1 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า บ้านจะแล

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track เนเจอรัลโฟกัส

เนเจอรัลโฟกัส สำนักงานในเมือง 129/1 ม. 4 ถ.ป่างิ้ว ซ.4 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย

art_track ไร่แม่ฟ้าหลวง

313 หมู่ 7 บ้านป่างิ้ว ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย อีเมล์ rmfl@doitung.org

art_track พระเจ้าสองสี

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย

art_track พระพุทธนวล้านตื้อ พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เชียงแสน จงเชียงราย

art_track ดอยวาวี ดอยช้าง ดอยกาดผี

องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

art_track ลานสาวกอด

องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

art_track โครงการเที่ยว 3 ภู ใน 1 วัน (ภูหลงถัง-ภูผาตั้ง-ภูชี้ฟ้า)

ศูนย์บริการการท่องเที่ยว 3 ภู ใน 1 วัน ณ ที่ว่าการอำเภอขุนตาล จ.เชียงราย

art_track ศูนย์ภาษาวัฒนธรรมจีนสิรินธร

มหาวิทยาละยแม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง 99 ม. 13 ถ.แม่จัน-ท่าตอน กม.ที่ 12 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

art_track ดอยแม่สลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

art_track ดอยหัวแม่คำ

เกษตรที่สูงหัวแม่คำ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จงเชียงราย

art_track วัดผ้าขาวป้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

art_track พุทธอุทยานธุดงวัดพระธาตุดอยอินทรีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track สวนสนเล่าตาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

art_track กำแพงเมืองจีนจำลองเชียงราย

มูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี - กำแพงเมืองจีนจำลอง เลขที่ 171 หมู่ 15 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track พระธาตุจอมหมอกแก้ว

วัดจอมหมอกแก้ว บ้านดงมะเฟือง ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

art_track พระธาตุจอมผ่อ

วัดอรัญญวิเวกคีรี (จอมผ่อ) บ้านดง-หล่ายหน้า หมู่ ๗ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

art_track พระธาตุจอมแจ้ง

ที่ตั้ง วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

art_track พระธาตุจอมจ้อ

วัดพระธาตุจอมจ้อ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

art_track พระธาตุจอมแว่

วัดพระธาตุจอมแว่ ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

art_track หอวัฒนธรรมนิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ศาลากลางหลังเดิม ถนนสิงห์ไคล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

art_track พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหลวง

วัดหลวง ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

art_track ดอยผาตั้ง

ดอยผาตั้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

art_track ดอยตุง

โครงการพัฒนาดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

art_track พระธาตุดอยตุง

วัดพระธาตุดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

art_track อนุสรณ์ชาวไทยเชื้อสายจีน / อนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ

บ้านสันติคีรี บนดอยแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

art_track ท่าเรือบั๊ก

ชมรมท่องเที่ยวเชียงของ

art_track ตลาดแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก

ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

art_track ทัวร์สามล้อผ่อวัด

คุณฉลอง หัวหน้าคิวรถสามล้อ อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track ทัวร์รถอีแต๋นชมธรรมชาติ

คิวรถอีแต๋น อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

art_track วัดเจดีย์หลวง

127 หมู่ 5 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

art_track วัดถ้ำเสาหินพญานาค

วัดถ้ำเสาหินพญานาค หมู่ 4 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130

art_track พุทธสถานพระเจ้ากือนา

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกก หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

art_track วัดดอยพระบาท

วนอุทยานดอยพระบาท องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

art_track วัดป่าบ้านเหล่า (ธ)

วัดป่าบ้านเหล่า (ธ) บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

art_track วัดต้านาล้อม

วัดต้านาล้อม

art_track วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง

มูลนิธิสาธิตธรรมานุเคราะห์

art_track เฮือนคำแพง

เฮือนคำแพง

art_track พระเจ้าอกแอ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

พระเจ้าอกแอ่น ตำบล: ริมกก อำเภอ: เมืองเชียงราย จังหวัด: เชียงราย 57100

art_track สวนศิลป์หลากสี

ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260

art_track ชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย

ชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย ตำบล: ศรีดอนชัย อำเภอ: เชียงของ จังหวัด: เชียงราย 57140

บาคาร่า สล็อตออนไลน์ เว็บ K9win