กำชับและเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค