ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เพื่อใช้ในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง