ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวผ่านสื่อภาพยนตร์ 4 จังหวัดล้านนาตะวันออก เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมย่อย การจัดประกวดหนังสั้น 4 จังหวัดล้านนาตะวันออกเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)