ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ๒ จุดบริการ คือ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง