ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาทำถ้วยรางวัล จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง