[ Random Image ]
 • เปิดดู
  698
พระเจ้าอินทร์สาน

พระสานด้วยไม้ไผ่ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

"วิหารหลวงทันใจพระเจ้าสาน"  ตั้งอยู่ที่วัดหิรัญญาวาส  (เหมืองแดงน้อย) ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงก่อสร้าง เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระเจ้าสานสิงห์สานชนะมาร และเจดีย์สลีศรีจอมเงิน (เจดีย์ที่สานด้วยไม้ไผ่) 

พระสิงห์สานชนะมาร เป็นลักษณะพระสิงห์หนึ่งเชียงแสน (โบราณ) ที่ทำจากไม้ไผ่ชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศพม่า อยู่บนภูเขาสูงมีชื่อตามท้องถิ่นว่า "ไม้มุง" นำมาจักสานเป็นองค์พระซึ่งใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีขนาดหน้าตักกว้าง 9.9 ศอก ถือว่าเป็นพระไม้ไผ่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระสานนี้หลังจากสานเสร็จจะทาด้วยน้ำยางรักมีลักษณะเป็นสีดำ เพื่อเป็นการรักษาเนื้อไม้ให้อยู่คงทนถาวรยาวนาน พระไม้ไผ่สานนี้นิยมสานในประเทศพม่า ผู้คนในรัฐฉานมักนิยมสร้างและมักเรียกชื่อพระไม้ไผ่สานนี้ว่า "พระเจ้าอินทร์สาน" เพราะมีความเชื่อว่าพระอินทร์มาช่วยสานพระนี้โดยใช้ระยะเวลาอันสั้นเพียงคืนเดียวก็สำเร็จ สำหรับพระสิงห์สานชนะมารใช้เวลาในการสานพระทั้งสิ้นเป็นเวลา 99 วัน

 • พระสิงห์สานเป็นพระแห่งความรัก หากหนุ่มสาวคู่ใด ได้สักการะบูชา จะรักกันยาวนานตลอดไป
 • ด้วยอานิสงส์แห่งการได้ใช้ไม้มุงมาทำพระทั้งองค์จะบังเกิดผล คือ อานุภาพปกคลุมรักษาตระกลูและตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยจากอันตราย อุบาทว์จัญไรที่จะเกิดขึ้นทั้งปวง
 • จะเกิดความโชคดี บารมีสูงส่ง จะได้เป็นเจ้าคน นายคน มีข้าทาสบริวาร ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์สุจริตมากมาย
 • จะสานต่อฐานะมั่นคง มีทรัพย์สินมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีวันหยุด
 • จะสานต่อชะตาอายุให้ยืนยาวมั่นคงถาวรไร้โรคภัยไข้เจ็บตลอดไป
 • จะสานต่อกิจการ ร้านค้า ธุรกิจให้เจริญงอกงาม เพิ่มพูน ไพบูลย์ ทวีคูณ ร้อยเท่า พันเท่า
 • จะสานต่อเงินทองไม่ให้ขาดมือ
 • จะสานต่อตระกูลเพิ่มพูนให้ตระกูลสูงส่ง เป็นที่เชิดหน้าชูตา ลูกหลานเป็นคนดี ว่านอนสอนง่ายเป็นที่ยอมรับของสังคม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: วัดหิรัญญาวาส บ้านเหมืองแดงน้อย ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย.

โทร / แฟ็กซ์ :: -

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: -