ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2566 เปิดดู 1320 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
รับโล่รางวัลเกียรติยศ ประเภท จังหวัดเมืองกีฬา ( Sport City) จำนวนแคลอรี่สะสมสูงสุด อันดับที่ 3 ในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
           เวลา 10.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายเก่ง แกล้วกล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ ร่วมรับโล่รางวัลเกียรติยศ ประเภท จังหวัดเมืองกีฬา ( Sport City) จำนวนแคลอรี่สะสมสูงสุด อันดับที่ 3 ในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ นายแพทย์คงศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดยนายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้มอบโล่รางวัลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยในงานดังกล่าว ได้รายงานถึงความสำเร็จของครั้งที่จัดมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วม ทั้งหมดกว่า 3 แสนคน อีกครั้ง ได้ประกาศ การจัด โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติ ครั้งต่อไปภายใต้หัวข้อ Health  Thais Health Brain ผ่าน BCG โมเดล มุ่งเป้าให้คนไทยมีสุขภาพ สมองที่ดี แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมีการปรับ ให้เข้ากับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและโรคอื่น ๆ ต่อไป