ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 เปิดดู 1245 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ "สภากาแฟ" ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
         เวลา 07.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ "สภากาแฟ" ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในกิจกรรมฯ และมีนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย หัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมหารือ สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงานเชิงรุกให้แก่ประชาชน ซึ่งมีหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้
         จากนั้น นพ.วัชรพงศ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานเจ้าภาพในครั้งนี้ ได้ส่งมอบสัญลักษณ์การจัดงานสภากาแฟ ให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน“สภากาแฟ” ครั้งต่อไป