ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 เปิดดู 1245 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟู เวียงหนองหล่ม จังหวัดเชียงราย


 

 

 

 

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
         เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟู เวียงหนองหล่ม จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเชียงราย ถนนศรีเวียง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
         ในการนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ภายใต้แผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟู เวียงหนองหล่ม จังหวัดเชียงราย ให้แก่ที่ประชุมทราบ โดยในการประชุมครั้งนี้ มีนายชยันต์  เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม