ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 เปิดดู 1244 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)


 

 

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
         เวลา 13.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Webinar
         ประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ มี 2 ประเด็น คือ
         1.การรับฟังความคิดเห็นต่อแผนแผนการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ในหัวข้อ : (ร่าง) แผนการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)
         2. หลักเกณฑ์คุณภาพการให้บริการของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ