ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 เปิดดู 1246 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมหารือข้อมูลแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุน และท่องเที่ยวชายแดน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ


 

 

 

 

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
      เวลา 14.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายเก่ง แกล้วกล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมหารือข้อมูลแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุน และท่องเที่ยวชายแดน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ ธนาคารโลกและสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย และมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม อาทิ พาณิชย์จังหวัด คลังจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด โยธาธิการและผังเมือง ขนส่ง นายอำเภอเชียงของ พร้อมกับหอการค้าจังหวัดเชียราย และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย โดยหารือถึงแนวทางพัฒนาของจังหวัดในภาพรวมและตามเขตชายแดนว่ามีแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาไปอย่างไร และแต่ละหน่วยงานคาดหวังหรืออยากเห็นไปในทิศทางไหนก่อนจะลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้เพื่อดูความเป็นได้ในพื้นที่จริงต่อไป