ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 เปิดดู 1246 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
งาน "สืบสานตำนานยี่เป็ง ลอยกระทง 4 ชาติ ประทีปบ้านล้านดวง"


 

 

 

 

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
      เวลา 17.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมงาน "สืบสานตำนานยี่เป็ง ลอยกระทง 4 ชาติ ประทีปบ้านล้านดวง" ณ บริเวณลานริมน้ำโขงหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
      จังหวัดเชียงราย ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จัดงาน “สืบสานตำนานยี่เป็ง ลอยกระทง 4 ชาติ ประทีปบ้านล้านดวง” เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม ในการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ต่อยอด และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่มีวัฒนธรรมสายน้ำโขงร่วมกัน ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาชนจีน